Vårt Land Sverige/Finland Etc. | Pertti Johannes' blogg

…att berätta just din historia (to tell your story)!

På denna sida är ordet fritt, dygnet runt – åtminstone så länge som skribenten ens någorlunda delar sina åsikter med mina egna.
So shoot, alla spörsmål kommer att behandlas förtroendefullt mellan oss alla läsare och författare – under mina envåldshärskande ögon.

Continue reading about Herr Pertti (Mr P.) välkomnar dig (welcomes you)…