Politik är inte bara prat/Laulava ministeri | Pertti Johannes' blogg

Det kan innehålla mycket mera. Åtminstone “down under”

Politics – occasionally much more than (small) talk!

http://youtube.com/watch?v=10BbpGKLXqk

* Peter Garett, född 16 april 1953 är en australisk musiker och politiker. Han var tidigare sångare i rockgruppen Midnight Oli som splittrades 2002. 2004 valdes Garrett in i det australiska parlamentet och i november 2007 utsågs Garrett till miljöminister i Australien.

Peter Garrett, 2004 Australiassa eivät poliitikot ainoastaan puhu..!

* En annan man som har någonting att berätta/ Another guy who has something to tell you/ Lisää miehiä joilla on jotakin kerrottavaa – Kris Kristofferson & co.

http://youtube.com/watch?v=uX98-Gtmcu8

* This is no more politics, nevertheless a sad, sad story/ En mycket sorglig historia, fast utan politiska undertoner/ Surullinen tarina, kovin surullinen…

 - but Marianne has always been superb, hasn’t she?!

http://youtube.com/watch?v=0KV-PTK0UZ4 

* Another Peter has a few lines to you, too/ Eräällä toisella Peterillä on myöskin pari sanaa sinulle/ En annan Peter har några ord till dig, han med…

Mr Gabriel, be our guest:

http://www.youtube.com/watch?v=iLg-8Jxi5aE

* More heroes/ Enemmän sankareita/ Heja Sverige!!!

http://www.youtube.com/watch?v=pdSbKSQYXgo&feature=related and…

http://www.youtube.com/watch?v=d0DJolvd2Vc

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree