Och en dödskul norgehistoria… | Pertti Johannes' blogg

- för dagen i svensk tappning:

“En kirurg som har felbehandlat minst 29 patienter i Norge och förlorat rätten att operera där arbetar nu i Sverige. Bland annat har hon börjat bråka under pågående operation och lämnat blödande patienter.

Felbehandlingarna har hittills kostat den norska patientförsäkringen 13 miljoner kronor, men det känner hennes svenske arbetsgivare inte till eftersom hon inte berättat det och sjukhuset i Hudiksvall endast gjort en begränsad kontroll av henne.

Informationen kommer i stället från det NRK som åkt till Sverige för att följa upp läkaren.

-Jag förstår att människor kommit till skada och det måste man ha respekt för. Därför tror jag att det är viktigt att man utbyter sådan information mellan länderna, säger Kjell Norrman, divisionschef vid landstinget i Gävleborg som anställt läkaren, till NRK.

Mest anmäld
Kvinnan är den läkare i Norge som fått flest anmälningar till den norska patientförsäkringen. 42 anmälningar har kommit in. Hittills har 29 patienter fått 13 miljoner kronor i ersättning och ytterligare två fall har ännu inte avgjorts.

-Vår bedömning är att fallen är allvarliga, säger Öydis Ulriike Castberg, kommunikationschef vid Norsk patientskadeerstatning.

Sakkunniga skriver att läkaren saknar grundläggande anatomiska kunskaper och att hennes omdöme sviktar.

Lämnade operation
Hon hade bland annat i vredesmod lämnat en blödande patient på operationsbordet efter att blivit osams med en kollega. Patienten måste därför genomgå ytterligare två operationer och dog senare i en infektion.

Flera av läkarens höftledspatienter hade efter operationen olika benlängd, i vissa fall upp till fyra centimeters skillnad.

Bannlyst i Norge
Efter 20 allvarliga anmälningar till den norska motsvarigheten till hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd beslutade myndigheten att frånta läkaren hennes specialistkompetens i ortopedi och kirurgi, vilket innebar att hon inte längre fick operera.

Trots att läkaren är bannlyst i norska operationssalar har läkaren kunnat få jobb i Sverige och arbetar sedan flera år tillbaka som kirurg på Hudiksvalls sjukhus.

Kjell Norrman, divisionschef vid landstinget i Gävleborg som anställt läkaren, säger att kvinnan gjort ett bra jobb i Sverige.

Läkaren har även arbetat på flera orter i Danmark, Norge och Sverige.
I Sverige har hon enligt NRK bland annat jobbat i Torsby, Jönköping, Värnamo och Hudiksvall.

Läkaren har avböjt att kommentera kritiken i NRK:s program.”

huom!

Märk väl när Kjell Norrman, divisionschef vid landstinget i Gävleborg som anställt läkaren, yrar i nattmössan och slår fast att kvinnan gjort ett bra jobb i Sverige.

D.v.s. att ingen har dött på den svenska sidan, än så länge…?

Britain Sci-Fi Hamlet

O, heliga enfald.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree