Härmed är julen definitivt över. | Pertti Johannes' blogg

“Här är historiens näst bästa rockvits”

PSL fortsätter att lista de bästa vitsarna i rockjournalistikens svar på “Har du hört den förut?” (Klicka).

Melankoli

Sorry, Per – jag säger som en amerikanare vid ett givet tillfälle: If this is funny, why am I not laughing?

:D  

 

 

 

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree