En nobel fest, före eftertankens kranka… | Pertti Johannes' blogg

…blekhet: sic transit gloria mundi – så förgår världens härlighet.

I år finns det för mig fullgoda skäl att notera denna  så überwichtiga tillställning, nämligen följande:

huom! Herta Müller, v.g. klicka

Herta

und dazu:

 Fotnot: Den tilltänkta kopplingen mellan dessa två inslag förblir, utöver det tyska språket, Herta Müllers egen definition på  “hemland” visavi “hemspråk”; vårt/våra språk bär vi ju alltid med oss, var  vi än rör oss runt omkring här i världen. 

GranLawrene

  Åtminstone för mig själv någonting tänkvärt när “hemlängtan” nästa gång slår till!

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree