Från Turkiet till den europeiska vardagen:”EU träffade Mugabe…” | Pertti Johannes' blogg

Eller rättare sagt – tillmötesgick Mugabe?

I’m impressed.

För upprepningens skull:

Så förändrar EU världen (klicka)

kinderagg440

Veckans läsarfråga: tre väsentliga ting i européernas förenade vardagsliv

- en höna, en eurokrat och ett Kinderägg.

Men i vilken (hack)ordning?

kana_lahikuva

Fotnot: eurokrat byråkrat inom EU, i sht i EU-högkvarteret i Bryssel

(Bonniers svenska ordbok)

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree